Praca ze studentami, rzecznikami prasowymi i przedstawicielami branży biznesowej zainspirowały zainspirowały mnie do napisania książki "Autoprezentacja w zakresie pracy głosem"

  

 

Problematyka książki obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące kultury żywego słowa, podstawy gry aktorskiej,
 • świadome zarządzanie głosem w aspekcie Autoprezentacji
 • zagadnienia higieny głosu i aparatu mowy – zdrowe nawyki żywieniowe i ogólne warunki życia codziennego wspierające narząd głosu,
 • zagadnienia wpływu stresu na głos i sposoby redukcji tego wpływu,
 • budowanie własnego wizerunku i sposoby wywierania wpływu przy użyciu modulacji aparatu mowy,
 • technika Aleksandra jako rewolucyjny przejaw skutecznej metody szkolenia głosu,
 • teorie Piotra Tymochowicza i ich wartość w praktyce,
 • dykcja i artykulacja słowa jako podstawa sprawnej komunikacji,
 • ćwiczenia regulujące prawidłowy oddech w poszukiwaniu ekonomii, oddechowej na potrzeby sprawnej mowy,
 • ćwiczenia pobudzające różne parametry głosu: dykcję, artykulację, dynamikę, intonację i tempo,
 • ćwiczenia aktywujące dźwięczność mowy, zapobiegające monotonii mówienia,
 • ćwiczenia techniką Aleksandra – osłabianie napięć i blokad w ciele,
 • świadoma rola pauzy w procesie budowania napięcia i ekspresji wypowiedzi,
 • akcent i intonacja w procesie budowania logiki wypowiedzi.

 

Publikacja jest do nabycia w księgarniach uniwersyteckich na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl

Kontakt do księgarni uniwersyteckich:

+48 22 561 89 23, +48 22 569 68 68